Kdo jsem:

Jmenuji se Lenka Kalová. Žiji v jižních Čechách, nedaleko Českých Budějovic.

Zde jsem vystudovala Pedagogickou fakultu - učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířeným oborem výtvarná výchova.

20 let jsem pracovala ve státním školství. Práce s dětmi s poruchami učení  či chování mě přivedla ke studiu metody Kineziologie One Brain a k zájmu o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu. V současné době se věnuji poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vedu výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebe přijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy. Zajímám se o malbu a kresbu jako o formu relaxace a psychického uvolnění.

Založila jsem Atelier Lenky Kalové, který nabízí bezpečný způsob jak začít kreslit či malovat. Nejsou k tomu potřeba žádné zkušenosti, můžete být úplnými začátečníky - a i pokud máte s výtvarnými činnostmi spojené negativní zážitky, pomohu vám přijmout tvořivost do svého života.

Tento atelier není „jen“ výtvarným atelierem. Je to místo setkávání, kde se mnoho lidí, včetně mne, inspirovalo k nejrůznějším pozitivním změnám

Více na mém webu: www.kalova.cz

Chcete li se přihlásit na nějakou akci nebo zaslat aktuální informace, napište mi na email: atelier@kalova.cz

Z čeho můžete vybírat:

NÁZEV AKCE INFORMACE O AKCI

PORADNA:

Metoda kineziologie One Brain.

Věnujeme se sebepoznání, pochopení druhých - dětí i partnerů, zdravému životnímu stylu, typologii tváře

Objednávky emailem lenka-kalova@seznam.cz nebo na tel. 725 696 133 - pokud telefon nezvedám, napište SMS a já co nejdříve zavolám zpět.

 • jeden dospělý: časová náročnost a cena:  do 90 minut 600 Kč, od 90 minut do 2 hodin 1200 Kč (čas si dohodneme předem)

 • partnerská poradna: časová náročnost a cena:  do 2 hodin 1200 Kč, 3 hodiny 2000 Kč, (čas si dohodneme předem)

 • u dítěte mohou být rodiče  - časová náročnost zhruba 60 minut - 500 Kč

V den konzultace je vhodné dodržovat pitný režim: nejlépe ráno 30 minut před snídaní vypít čtvrt až půl litru vlažné čisté vody nebo vody s citronem a během dne předcházet pocitům žízně. V den konzultace nepijte alkohol.

Místo setkání: dohodou 

Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění Workshopy a přednášky po dohodě
Semináře pro pedagogy Semináře AKREDITOVANÉ MŠMT je možné objednat pro školu či skupinu

Aktuální termíny na www.tvorivaskola.cz

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFEROU
PRO DOSPĚLÉ

TUŽKA 1

realistické kreslení:  "krok za krokem" pro dospělé  (dolní věková hranice je 12 let)

TUŽKA 1
Pro začátečníky.
Budeme kreslit: linie, čára, světlo a stín, základy kresby podle předlohy, portrét podle fotografie. Kurz je příležitost naučit se relaxovat s tužkou v ruce, posílit sebevědomí i schopnost pozitivně myslet.

Tento systém výuky kreslení vytvořila Američanka Betty Edwards, která studovala rozdíly ve funkcích mozkových hemisfér. Vycházela při tom z objevů kalifornského psychobiologa Rogera Sperryho, který za výzkumy činnosti mozku dostal v roce 1981 Nobelovu cenu.
Zjednodušeně řečeno, levá hemisféra pracuje logicky, lineárně, postupně, racionálně a verbálně. Pravá hemisféra je iracionální, prostorová, intuitivní, pocitová a kreativní. Tento vědecky ověřený nový pohled upozornil na to, že běžné vzdělávání rozvíjí jen část schopností naší mysli. Využití schopností pravé hemisféry umožňuje posunout naše osobní hranice.

Jako jsme se naučili číst a psát, můžeme se naučit i kreslit. Stejně jako každý jinak píše, nakreslí také různí lidé stejnou věc různým způsobem. Přijďte si to vyzkoušet.
V kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou se využívají možnosti obou polovin mozku. Zájemci se seznámí s tím, jakým způsobem je možné procvičovat propojení mozkových hemisfér. To má kladný vliv na všechno, co člověk dělá, na koordinaci těla, na soustředění, na kreativitu, na pozitivní myšlení, na sebedůvěru, na schopnost relaxace, na plné prožívání přítomnosti, na celkovou pohodu.
Betty Edwards na svých přednáškách říká, že "mozek je velký lhář". Pokusíme se tomu porozumět, naučit se správně pozorovat věci okolo sebe a tuto dovednost uplatnit při kreslení.
Již druhý den na 1. stupni kurzu kreslení pravou hemisferou nakreslíte portrét podle předlohy - fotografie (ukázky prací účastníků kurzu si můžete prohlédnout ve fotogalerii).  Před tím na vás čekají cvičení na nácvik souvislé sebevědomé čáry a na koordinaci ruky a očí. Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání. Kresba negativních prostorů napomáhá zlepšit pozorovací schopnosti a vnímat tvary předmětů co nejpřesněji.
Zaměříme se na získání dovednosti realisticky nakreslit to, co vidíme, tužkami různé tvrdosti.
Seznámíte se se svým osobitým rukopisem, silou čáry, jemností či výrazností kresby, sklonem k přesnosti, apod.
Připravíme se na kresbu podle skutečného modelu.
Kurz můžeme brát jako zajímavou zkušenost, ale získané dovednosti mohou také představovat odrazový můstek k dalšímu kreslení.

 Účast na kurzu je také výborná příprava na přijímací zkoušky uměleckého směru.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFEROU
PRO DOSPĚLÉ

TUŽKA 2

pro absolventy Tužky 1

viz fotogalerie

Sami asi cítíte, že kreslit z předlohy a podle skutečnosti je rozdíl.
Budeme postupovat opět od jednoduchého ke složitějšímu - od pozorování a kreslení jednotlivých předmětů, přes draperii, k zátiší. Kreslit budeme tužkou, uhlem či rudkou, což je výhodné vzhledem k tomu, že při kresbě je nutné se naučit zjednodušovat. Opět budeme hledat vlastní rukopis, zvláštní osobní styl kresby, který přirozeně odpovídá naší osobnosti.
Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a perspektivy.
Budeme kreslit: zvětšování kresby podle předlohy, negativní kresba, kresba podle skutečnosti, zátiší, základy kompozice a perspektivy, krajinu, portrét člověka podle skutečného modelu, aj.

Ukázky kreseb:

        

DRY BRUSH -

MALBA SUCHÝM ŠTĚTCEM OLEJOVOU BARVOU

viz. fotogalerie

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit populární a efektní techniku Dry Brush -  kresbu suchým štětcem olejovou barvou. Výsledný obraz vypadá jako kresba, ale má stálost olejové malby. Je možné malovat na papír, ale také na plátno a jiné povrchy.
BAREVNÉ KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ


PASTELKY  AKVARELOVÉ PASTELKY  AKVAREL

SUCHÝ PASTEL

AKRYLOVÉ BARVY

OLEJOVÉ BARVY  

(určeno i úplným začátečníkům, dolní věk. hranice 12 let

Pastelky, akvarelové, akrylové či olejové barvy se pro vás mohou stát příjemným a překvapujícím společníkem na cestě k barevnému vyjadřování.
Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním krokem do světa barevných technik.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFEROU
PRO DĚTI školního věku

viz fotogalerie

Malé děti kreslí rády a s přesvědčením, že jejich obrázek je jedinečný a úžasný. S věkem ale rostou i pochybnosti. Ve věku mezi 9ti a 12ti lety děti přirozeně chtějí nakreslit to, co vidí. Pokud se jim to nedaří, jsou k sobě některé z nich natolik kritické, že kreslit přestanou a vývoj jejich kresby často zůstane na mnoho let - nebo na vždy - na úrovni 12tiletého dítěte.
Taková je historie vývoje kresby i mnoha dnešních dospělých. Jen část z nás si uchová potěšení z kreslení do dospělosti. Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání.
Chcete-li se zbavit tohoto předsudku, přihlaste sebe i své dítě na některý z kurzů kreslení pravou mozkovou hemisferou.
Kurz je určen všem dětem – i těm, které si myslí, že neumí kreslit a rády by se to naučily. Snažíme se zde dětem pomoci, aby neztrácely odvahu a chuť ke kreslení. Stejně, jako se člověk naučí číst a psát, může se naučit i kreslit, mít svůj osobitý rukopis a svou kresbu zdokonalovat. Metoda kreslení pravou hemisferou je při tom velkým pomocníkem.

Budeme kreslit, hrát si - nenáročná cvičení na propojení obou hemisfér ovlivňují koordinaci těla, soustředění, kreativitu, sebedůvěru, schopnost relaxace, celkovou pohodu. Děti potřebují spontánnost, vyjadřování pocitů, kresba je pro ně prostředkem k uvolnění. Proto jsou součástí činností výtvarné hry a emoční barevné vyjadřování. Děti se učí pozorovat věci kolem sebe a tuto dovednost uplatňují při kreslení. Zážitkové metody podporují zapamatování,využívání schopností pravé i levé hemisféry, zapojení všech smyslů, využití kreativních prvků ve výuce, relaxace i pasivní vnímání, to vše hravě a bez stresu.
S použitím jednoho z principů Montessori pedagogiky, postupu od známého k neznámému, po malých krocích, v příjemné atmosféře, nakreslí účastníci zajímavé černobílé i barevné obrázky, které si odnesou domů.
Pro děti může být kreslení pravou hemisférou zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti mohou představovat pro mnohé z nich odrazový můstek k dalšímu kreslení. Dovolte jim si to vyzkoušet.

kurz AUTOPORTRÉT aneb Co lze vyčíst z lidské tváře

(dolní věková hranice 15 let)

 

 

Nebudeme se kreslit, ale budeme se poznávat. Cílem tohoto kurzu není naučit se kreslit, ale pochopit sebe i druhé, zlepšit vzájemné vztahy a žít spokojeně svůj život.

Psychická i fyzická bolest je způsob, kterým naše tělo upozorňuje na to, že je potřeba něco změnit - stravu, životní styl, vztahy či názory, pohled na život....Můžeme si pomoci po zdravotní stránce tím, že se naučíme rozumět tomu, co nám příroda prostřednictvím těla sděluje. Mateřská znaménka, vrásky a místo, kde se vytváří, nám může mnohé napovědět o tom, co naše tělo potřebuje. Při pohledu do zrcadla nebo při pohledu do tváře druhého člověka si můžeme uvědomit, že žádný rys není špatný nebo dobrý - je ale užitečné seznámit se s těmi svými a porozumět řeči našeho těla a poznat některé naše povahové sklony, které s tím souvisí.

Seznámíme se s principy jednoduchého kineziologického odblokování napětí, strachu, obav a jiných nepříjemných pocitů a s některými způsoby práce s myslí.

Přineste si zrcátko (nejlépe velikost obličeje), můžete si přinést i fotku obličeje ( nejlépe zepředu i z profilu ).

Tento kurz je samostatný, pro jeho absolvování není nutné se účastnit ostatních kurzů, kurz dělám jen na objednávku.

INTUITIVNÍ KRESBA
MANDALY

PRO DOSPĚLÉ

(dolní věková hranice 12 let)

Mandala. Slovo, které má svůj původ ve starobylém indickém obřadním jazyce sanskrtu. V původním významu vyjadřovalo „kruh“ nebo „střed“. Dávno před tím, než toto slovo kdysi dávno někdo poprvé vyslovil, mandaly existovaly v přírodě v podobě letokruhů stromů, květů, kruhů na vodě, hvězd, slunce, pavučin...ptáci si staví hnízdo ve tvaru kruhu a lidé si sedají okolo ohně, aby se zahřáli... Tvar kruhu naše podvědomí vnímá jako bezpečí, ochranu a rovnováhu. Tuto skutečnost můžeme vnímat v různých kulturách v mnoha podobách.

Pokud se budete chtít dozvědět fakta,  můžete si otevřít slovník nebo přečíst knihy. Pokud ale budete chtít vnímat sdělení, které mandaly mohou poskytnout, a pochopit základní principy jejich tvorby,  vytvořte si svou vlastní mandalu - bez předlohy, jen s využitím vlastní schopnosti intuice a meditace.

Kreslení je jedním z nejjednodušších způsobů tvorby mandal, příjemná relaxace, která má význam v činnosti samotné. Můžete se při něm velice dobře soustředit na své pocity, na vnímání tvarů a barev. V jednoduchosti je krása a ani u mandal tomu není jinak. Nejdokonalejší mandala je bod, který je symbolem soustředění, zastavení se, klidu.  Kreslení mandaly je způsob, jak se do tohoto bodu dostat. Je to cesta k našemu osobnímu středu, k našemu momentálnímu rozpoložení. Může to ale být i odpověď na nějakou otázku, ukrytá do barev a tvarů.

Setká-li se skupina lidí, kteří jsou ochotni kreslit a sdílet své pocity s druhými, může nám to pomoci pochopit, že jsou věci, které nelze hodnotit. Můžeme je jen vnímat, sdílet a přijmout jako naši součást. Na kurzu budete mít možnost více do hloubky porozumět symbolice mandal a barev v nich a pochopit, co nám mandaly mohou nabídnout v běžném životě i v našem dalším duchovním vývoji.

Materiál je v ceně kurzu. Máte-li pastelky nebo fixy, které vám jsou barevně příjemné, můžete si je přinést s sebou.

 
¨

 

Malování MANDAL

na hedvábí

Seznámení se  s technikou malování na hedvábí a s používáním vhodných barev. Mandalu malujeme bud s použitím šablony anebo - ti odvážnější - podle své fantazie. Kurz trvá cca 3 hodiny. KURZ JE VHODNÝ I PRO RODIČE S DĚTMI.

Individuální výuka kreslení  dohodou

WORKSHOPY

na objednávku

Workshopy mohou být dle dohody na různá témata - pro veřejnost či pro uzavřené kolektivy. Každý může tvořit individuálně nebo můžeme pracovat na společném díle. Zavolejte a připravte pro své kamarády, kolegy, podřízené nebo pro svou rodinu neopakovatelný zážitek.

PŘEDNÁŠKY

např.

S PRAVOU HEMISFEROU DO ŠKOLY I DO ŽIVOTA

 

Obsahem přednášky je shrnutí mých zkušeností při práci s dětmi i ve vzdělávání dospělých a z poradenské praxe. Jedná se o informace vycházející z praxe, kineziologických metod, přirozených metod učení, výhod využívání obou hemisfér - jde o to, jak jednoduchým způsobem pomoci dětem - a nakonec tedy i sobě - v rodině, ve škole, při učení i v kolektivu.
Například: jak jednoduše snižovat stres u sebe i u dětí, v čem se liší pravá a levá hemisféra mozku a jak toho využít v každodenním životě, jaký způsob učení je pro mne nejlepší. Praktická cvičení ovlivňující využití obou mozkových hemisfér, koordinaci těla, soustředění, kreativitu, schopnost relaxace. Využívání smyslů. Principy jednoduchého kineziologického odblokování napětí, strachu, obav a jiných nepříjemných pocitů. Souvislosti mezi některými rysy tváře, pocity a chováním.
Obsah závisí i na tom, jaký kolektiv se sejde - a kolik lidí - pokud se sejdou učitelé a rodiče, zaměřuji se na děti, některé přednášky jsou zaměřené vyloženě na výtvarné vzdělávání , kterému se celý život věnuji, nebo na zvláštnosti dětského výtvarného projevu, hyperaktivní a dyslektické děti apod.
Přednáška je podle možnosti doprovázena prezentací s využitím dataprojektoru, ale není to podmínkou.

Přednášky jsou určeny zájemcům o přirozené přijímání informací a těm, kteří se chtějí seznamovat s novými dovednostmi v jakémkoli věku, popřípadě chtějí pomoci při učení svým dětem.  Vznikají na základě otázek účastníků kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou:

 • Je snadné být příjemně překvapen (sám sebou)?
 • Jak pomoci dětem splnit si přání (které my jsme měli v dětství také) naučit se realisticky kreslit?
 • V čem se liší pravá a levá hemisféra mozku?
 • Jak je možné, že na kurzech kreslení pravou mozkovou hemisférou i začátečník zvládne již za 3 dny nakreslit velmi dobře svůj portrét?
 • Jak využít výhody pravé mozkové hemisféry v běžném životě?
 • Jaký způsob učení je pro mne nejlepší?
 • Jak si můžeme pomoci, abychom neztrácely odvahu a chuť nejen ke kreslení, ale ke všemu, co by se na první pohled mohlo zdát jako nesplnitelný sen?
 • Jaké jsou efektivní metody výuky?

Další témata: Principy jednoduchého kineziologického odblokování napětí, strachu, obav a jiných nepříjemných pocitů. Efektivní metody výuky. Zvláštnosti dětského výtvarného projevu. Význam kladné motivace (ocenění místo hodnocení). Respektování individuálních odlišností dětí. Praktická cvičení ovlivňující využití obou mozkových hemisfér, koordinaci těla, soustředění, kreativitu, schopnost relaxace. Využívání smyslů. Spontánní výtvarný projev. Realistická kresba. Barvy ve výtvarné tvorbě. Ukázky dětské tvorby, ukázky tvorby dospělých účastníků kurzů.

Cena:  dohodou

 

Místo a čas konání kurzů, seminářů či přednášek je možné individuálně domluvit - stejně jako téma.